FAQ

Chu trình kinh doanh (Click để xem chi tiết)


 • Làm thế nào để đồng bộ giữa bộ phận kế hoạch sản xuất (Thu mua - Sản xuất - Tiêu thụ) và chăm sóc khách hàng.
 • Làm thế nào để tinh gọn hóa quy trình sản xuât để tối ưu và tăng năng suất lao động.
Giải pháp nhân sự (Click để xem chi tiết)


 • Làm thế nào để thu hút lao động tay nghề cao, giữ chân lao động lành nghề.
 • Làm thế nào để tạo môi trường văn hóa chia sẻ chuyên môn tay nghề giữa lao động lành nghề và các lao động khác trong doanh nghiệp
 • Làm thế nào để tăng tính kết nối giữa các bộ phận (Kế hoạch, sản xuất, tài chính, markeitng, gia công….)
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận ( Lãnh đạo nguồn)
Thiết bị và công nghệ (Click để xem chi tiết)


 • Vấn đề đầu tư thiết bị công nghệ mới (Tiền, thuê chuyên gia đào tạo, những khó khăn khi thanh lý thiết bị cũ).
 • Giải pháp giúp đồng bộ trang thiết bị công nghệ mới và tình trạng hiện tại của doanh nghiệp.
 • Tăng công suất sản phẩm và vấn đề tăng thị phần kinh doanh.
Ứng xử với nhà cung cấp (Click để xem chi tiết)


 • Năm bước chuẩn hóa nhà cung cấp (Chất lượng, tiến độ cung cấp, giá không ổn định, tiến độ thanh toán)
 • Làm thế nào để xây dựng bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn đầu vào của nhà cung cấp làm căn cứ đánh giá tiêu chuẩn của nhà cung cấp.
Quản trị tài chính tối ưu (Click để xem chi tiết)


 • Làm thế nào để tối ưu dòng tiền, vòng quay vốn lưu động và tăng tỷ suất lợi nhuận
 • Làm thế nào để điều chỉnh cơ chế thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí đầu vào, đảm bảo kế hoạch chi tiêu hợp lý, hiệu quả, kiểm soát được bội chi tiến tới cân bằng doanh thu.
 • Chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính. Xem xét cơ cấu sử dụng hiệu quả hơp lý.
Quản trị hàng tồn kho (Click để xem chi tiết)


 • Bí quyết xây dựng không gian nhà kho hiệu quả, chuyên nghiệp hóa vấn đề vận chuyển giữa các kho.
 • Làm thế nào để theo dõi sát sao thời gian quay vòng của hàng hóa, giữ hàng tồn kho ở mức cân bằng trong tầm kiểm soát
 • Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm soát các mặt hàng tiêu thụ chậm là gì? Làm thế nào chuẩn hóa và tối ưu quy trình đi từ sản xuất đến người tiêu dùng?
 • Làm thế nào xử lý đơn hàng kịp thời hiệu quả?